Oralna hirurgija je stomatološka specijalistička disciplina koja se bavi problemima zuba i usne duplje koji zahtevaju hirurško lečenje. U domen oralne hirurgije ubrajamo procedure poput hirurškog vađenja impaktiranih i poluimpaktiranih zuba, hirurško oslobađanje impaktiranih zuba u okviru ortodontske terapije, ugradnja zubnih implantata, apikotomija-resecija vrha korena zuba, operacije viličnih cisti, operacije otvorenog sinusa, pretprotetske hirurške intervencije, lečenje hroničnog bola lica i vilica. Sve oralne hirurške intervencije su bezbolne jer se izvode u lokalnoj anesteziji i u najvećem broju slučajeva prolaze bez pratećih komplikacija. Domen oralne hirurgije se preklapa sa domenima maksilofacijalne i parodontalne hirurgije, pa je u pogledu timskog rada najčešća saradnja stomatologa neke od 3 navedene specijalnosti.

Šta predstavljaju impaktirani i poluimpaktirani zubi?

Impaktirani zubi su neiznikli zubi, zarobljeni u kosti gornje odnosno donje vilice, dok su poluimpaktirani zubi delimično iznikli zubi. Najčešći razlog zašto zub ostaje zarobljen u kosti jeste nedostatak prostora da se zub smesti u zubni niz. Obično kada se govori o impaktiranim zubima to nas asocira na umnjake, obzirom da su to zubi koji kod većine populacije niču poslednji. Međutim neretko impaktirani ostaju očnjaci i pretkutnjaci.

Sta je apikotomija?

Apikotomija predstavlja oralnohirurški zahvat koji podrazumeva uklanjanje vrha korena zuba i okolnog periapikalnog patološki izmenjenog tkiva. Najčešće se apikotomiji pribegava ukoliko endodontski konzervativni metod (poznatije kao vađenje živca) nije uspešan. U tom slučaju u jednom aktu vrši se uklanjanje vrha korena zuba zajedno sa patološkim procesom i punjenje kanala korena zuba,a sve sa ciljem da se sačuva zub u vilici.

Operacije viličnih cista

Ciste vilica su okruglaste izrasline benigne prirode razvijene u kosti gornje ili donje vilice. Ispunjene su tečnim ili polutečnim sadržajem, a veličina im može varirati od nekoliko mm do nekoliko cm u prečniku. S obzirom da imaju tendenciju rasta, vilične ciste vrše pritisak na okolno tkivo i dovode do resorpcije vilične kosti. S toga ih je neophodno na vreme dijagnostikovati i ukloniti kako ne bi izazvali velike koštane defekte.

Operacija maksilarnih sinusa

Maksilarni sinusi pripadaju grupi paranazalnih šupljina ispunjenih vazduhom i deo su respiratornog sistema. Neretko se javljaju oboljenja maksilarnih sinusa koje možemo podeliti u 4 grupe-ciste, tumori, zapaljenja i povrede. U domen oralne hirurgije ubrajamo lečenje cisti, zapaljenja sluzokože sinusa i zbrinjavanje oroantralne komunikacije (poznatije kao ˝otvoreni sinus˝). Lečenje drugih oboljenja najčešće spada u domen maksilofacijalne hirurgije.

Implantologija

Oralna implantologija bavi se ugradnjom implantata u viličnu kost u cilju nadoknade izgubljenih zuba. Na taj način poboljšava se kvalitet života pacijenta u smislu žvakanja, govora i estetike. Implantati koji se danas koriste izrađeni su od potpuno biokompatibilnih materijala, najčešće su to titanijumske legure, tako da ne izazivaju reakcije okolnog tkiva i potpuno su bezbedni za pacijenta.

Šta je zapravo zubni implantat?

Implantat je titanski šraf koji se postavlja u viličnu kost i na taj način zamenjuje koren zuba koji nedostaje. Nakon određenog vremena na implantat se postavlja veštačka krunica.

Da li je kod svih pacijenata moguće ugraditi implantate?

Svakako da kao i za svaku stomatološku intervenciju i za ugradnju implantata pacijent mora da ispunjava određene uslove. Postoje određene kontraindikacije za ugradnju implantata koje mogu biti lokalne i opšte. Najznačajnija lokalna kontraindikacija jeste vrlo tanka vilična kost. Međutim napretkom dentalne medicine i ova kontraindikacija gotovo da je prevaziđena upravo nadoknadom izgubljenog koštanog tkiva. Opšte kontraindikacije predstavljaju sistemske bolesti kao sto je izražena osteoporoza, reumatske bolesti i druga stanja koja prate teško zarastanje rana u organizmu.

Šta obuhvata proces ugradnje implantata?

Prvi korak jeste analiza radiografskog snimka (najčešće 3D snimka gornje i donje vilice), konsultacije i pregled pacijenta koji obavlja oralni ili maksilofacijalni hirurg. Nakon detaljne analize pravi se plan o budućoj ugradnji implantata. Procedura same ugradnje izvodi se u lokalnoj anesteziji i ugradnja po implantatu ne traje duže od 20ak minuta. Oporavak nakon ugradnje implantata je brz, a blaga neprijatnost može trajati najduže do nedelju dana. Nakon ugradnje implantata čeka se 2-3 meseca da dodje do osteointegracije (srastanja sa kosti) implantata kako bi se moglo pristupiti izradi protetske nadoknade na implantatu.

Koje sve vrste implantata postoje?

Iako nije neophodno da se pacijent razume u implantate, osnovne karakteristike o istima pomažu pacijentima da se bolje pripreme za sam zahvat. Najznačajnije razlike medju implantatima su u obliku šrafa, dimenzijama i vrsti konekcije između krunice i implantata.

Veličina i oblik

Implantati variraju po širini od 3,5-6mm, pri čemu se uži implantati uglavnom postavljaju na mestu prednjih zuba, a širi na mestu bočnih zuba, a sve to u skladu sa raspoloživim prostorom i budućim opeterećenjem. Dužina implantata varira izmedju 6mm i 16mm, dok površina implantata može biti sa većim ili manjim žlebovima. Oblik žlebova definiše da li implantat predviđen za momentalno opterećenje ili ne. Postoje i posebno kategorisani mini implantati koji su nešto tanji i duži od standardnih implantata, ali ih u našoj ordinaciji retko koristimo jer lako može doći do njihovog pucanja, pa su često predvidjeni samo kao privremeno rešenje.

IMPLANTATI KOJE KORISTIMO KOD NAS U ORDINACIJI

Straumann

Straumann implantni sistem je jedan od najbolje naučno dokumentovanih sistema sa preko 35 godina istraživanja. Ono što je nas opredelilo da koristimo Straumann implantate u svakodnevnoj praksi je to što pružaju mogućnost da se prevaziđu mnogi estetski nedostaci pri protetskoj rehabilitaciji. Takođe svojim dizajnom i unapređenom tehnologijom izrade samog implantata omogućena je ugradnja implantata i na onim mestima gde postoji malo koštanog tkiva. Period osteointegracije (srastanje implanata za kost) značajno je skraćeno, tako da je protetskom zbrinjavanju moguće pristupiti već nakon 2 meseca.

Neodent

Neodent implantni sistem je član Straumann grupe. Proizvodi se u Brazilu, vodećoj zemlji u svetu po broju ugrađenih implantata godišnje. Ima tradiciju dugu preko 20 godina, ali i pristupačniju cenu. Predstavlja moderan sistem koji pod okriljem Straumann grupe nudi rešenja i za najteže situacije, a posebno se dobro pokazao kod bezzubih pacijenata, gde često postavljamo implantate i privremene zube u jednoj seansi.

Bilo da se odlučite na ugradnju Straumann ili Neodent implantata,nakon završene intervencije dobićete originalan pasoš, sertifikat i višegodišnju garanciju.

ALL ON 4 koncept

Jedna od najčešće primenjivanih tehnika u implantologiji upravo predstavlja All on 4 procedura. Osmišljena je u Portugalu pre oko 20 godina i predstavlja rekonstrukciju vilice pomoću 4 implantata. Kod bezube vilice preporučujemo metodu ugradnje 4 implantata po All on 4 konceptu gde su zubne nadoknade fiksirane u celinu. To je minimalan broj implantata koji može držati kompletnu protetsku nadoknadu za jednu vilicu. Procedura obuhvata dve faze. Prva faza (hirurška) podrazumeva ugradnju implantata, vađenje zuba ukoliko je potrebno i izradu privremenih proteza. Druga faza (definitivna protetska)-podrazumeva dolazak pacijenta nakon 2-3 meseca i izradu fiksne protetske nadoknade. Ovaj koncept pokazao se kao najbezbedniji, najjednostavniji, najjeftiniji i najuspešniji protokol rehabilitacije bezube vilice fiksnom nadoknadom.

ALL ON 6 koncept

All-on-6 je koncept za rešavanje totalne bezubosti. U pitanju su radovi kod pacijenata koji su ili u potpunosti bezubi ili se njihovi postojeći zubi ne mogu koristiti za definitivan rad, te im je potrebna metodologija uz pomoću koje će moži dobiti pu set veštačkih zuba i novi osmeh.

– All-on-6 je najbolja opcija za većinu pacijenata, s obzirom na to da šest implanata po vilici garantuje veliku stabilnost. Napomenimo i da All-on-6 tehnika zahteva da postoji dovoljna količina kosti za ugradnju šest implanata.

Fotografije PRE i POSLE

All On Four:

Zakažite besplatne konsultacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja a možete zakazati i besplatne konsultacije.

Pišite nam putem kontakt forme i odgovaramo u najkraćem mogućem roku.

    Pogledajte još